FRANCHISING BAROMETRI 2023 STARTTAA

Franchising-barometri 2023 starttaa

Franchising Barometri mittaa franchisingsektorin kehityssuuntia ja aistii ketjujohdon tuntemuksia ketjujensa lähitulevaisuudesta. Tutkimusprojekti toteutetaan jo kolmantena vuonna peräkkäin. Selvityksen toteuttaa franchisingliiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Fennia sekä Suomen Franchising-Yhdistys ry.

Franchisingsektorin kehitystä on tärkeä seurata paitsi yhteiskunnallisesti myös franchisingalan sisällä. Alan toimijat tarvitsevat faktatietoa ketjujen ja yrittäjien tilanteesta toimintansa kehittämiseksi. Erityisen mielenkiintoista on tietää, mihin suuntaan franchisingalan toimijat – franchisingketjut ja -yrittäjät – ovat toimintaansa kehittämässä ja millaiset ovat alan lähitulevaisuuden näkymät.

Tästä tarpeesta on syntynyt Franchising Barometri, joka toteutetaan kolmatta kertaa tänä kesänä. Se on koko alan kattava tutkimusprojekti, jossa selvitetään ketjujen nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Ennen kaikkea selvityksessä pyritään saamaan kuva, mihin suuntaan alan toimijat ovat kehittymässä niin yrittäjä- ja työntekijämääriltään kuin taloudellisin mittareinkin. Erityisteemoina tutkimuksessa ovat yrittäjäkunnan monikulttuurisuus sekä yrittäjien liiketoiminnan kestävyys.

Selvitys tehdään haastattelemalla ketjujen toimitusjohtajia tai franchisingliiketoiminnasta vastaavia. Kohderyhmänä on n. 200 suurinta Suomessa toimivaa ketjua. Tiedonkeruu tehdään nettikyselyillä ja puhelinhaastatteluin. Ketjut valitaan pääosin Suomen Franchising-Yhdistyksen ja FranCon Groupin osoiterekistereistä.

Tiedonkeruutyö toteutetaan kesä-elokuun aikana ja selvityksen tulokset julkaistaan 26.9. Franchise News Dayssa.

Franchising Barometri -tutkimusprojektin toteuttaa franchisingliiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting (www.francon.fi) yhteistyökumppaneinaan Fennia (www.fennia.fi) ja Suomen Franchising-Yhdistys (www.franchsing.fi). FranCon Group on franchisingiin erikoistuneiden asiantuntijayritysten ryhmä, johon kuuluvat: FranCon Franchise Consulting, Franchise Business College, Ketju.fi Yrittäjärekrytointipalvelut sekä Franchise News.

Samankaltaiset artikkelit