Yrittäjäkoulutusohjelmat

Franchising on osaamisen siirtoa. Franchisingantajan tehtävä on monistaa konseptoimaansa liiketoimintaosaamista ketjun jäsenille.

Osaamisen siirto

Yrittäjäkoulutusohjelmien rakentaminen

Franchising on osaamisen siirtoa. Franchisingantajan tehtävä on monistaa konseptoimaansa liiketoimintaosaamista ketjun jäsenille, jotta kaikilla on käytössään yhtäläiset kilpailutekijät ja jokainen asiakas saisi samat palvelut samalla laatutasolla mistä tahansa ketjun yksiköstä. Lisäksi franchisingantajan tehtävänä on pyrkiä varmistamaan yrittäjien osaaminen ja kilpailukyky jatkuvasti.

Franchisingtoiminnan eettiset säännöt korostavat, että franchisingantajan on koulutettava kaikki ketjunsa yrittäjät. Franchisingantajan onkin rakennettava toimivat koulutusohjelmat, joilla se hoitaa velvollisuutensa tehokkaasti ja laadukkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle ketjussa aloittavalle yrittäjälle on tarjottava kattava alkukoulutus ja yrittäjien osaamista on kehitettävä koko sopimussuhteen ajan. Alkukoulutus keskittyy konseptin sisäistämiseen, mutta jatkossa koulutustarpeissa nousevat esille myös ketjuyrittäjyyden hallintaan sekä liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät teemat.

Autamme ketjuja rakentamaan yrittäjilleen toimivat alku- ja jatkokoulutusohjelmat.

Edistyksellinen konsultointimalli

Konsultoinnin toteutusmalli

Ketjukoulutukselle luodaan sisällöllinen, rakenteellinen ja organisatorinen toimintamalli. Se dokumentoidaan koulutusohjelmaksi, joka toimii ketjun yrittäjäkoulutuksen ohjenuorana. Dokumentaatiolla ketjujohto viestii myös koulutusvastuusta yrittäjille, joilla on velvollisuus varmistaa osaamisensa koko sopimussuhteen ajan. Ketjukoulutuksien toteuttamisaikataulu riippuu täysin ketjusta.

Ota yhteyttä

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Jätä yhteydenottopyyntö