Ketjujohdon käsikirjat

Ketjua johdetaan franchisingkeskuksesta. Keskuksen tehtävät ja prosessit on mallinnettava toimintaohjeiksi franchisingkeskuksessa työskenteleville.

Yhteistyömalli

Ketjun johtamisen mallinnus

Yrittäjän toimiminen konseptin mukaisesti on franchisingtoiminnan perustavoite. Jokainen franchisingtoimintaa johtava ymmärtää yrittäjän käsikirjan merkityksen yrittäjän toimintaa ohjaavana työkaluna. Oletko koskaan ajatellut, että yhtä tärkeää on kuitenkin myös miettiä ja mallintaa, miten ketjua johdetaan? Franchising on yhteistyömalli, jota franchisingantaja johtaa. Franchisingantajalla on – samoin kuin -ottajalla – sekä juridiset että liiketoiminnalliset velvoitteet täytettävänään. Ketjun johtaminen on organisoitava ja suunniteltava huolellisesti, jotta velvoitteet tulee hoidettua tuottavasti ja tehokkaasti.

Yhtenäinen johtamismalli

Ketjujohdon prosessit

Ketjua johdetaan franchisingkeskuksesta, jossa työskentelee tyypillisesti muutama henkilö. Pienillä resursseilla toimittaessa on helposti vaarana, että ajaudutaan yrittäjäkohtaiseen räätälöimiseen, tehdään epäolennaisia töitä tai sählätään jopa väärillä toimintatavoilla. Ketjujohdon tehtävät on paitsi hahmotettava, myös mallinnettava prosesseiksi, joihin liitetään selkeät toimintaohjeet. Näin jokainen yrittäjä tulee johdetuksi samalla tavalla, jokainen (uusikin) henkilö ketjujohdossa tietää, miten ko. tehtävät tulee suorittaa, ja ketjuliiketoiminnan kustannukset pystytään pitämään kurissa. Ketjujohtamisen suurimmat kuluerät muodostuvat ketjujohdossa työskentelevien palkoista ja kuluista. Kannattaa huolehtia, että panostukset käytetään oikein.

Edistyksellinen konsultointimalli

Konsultoinnin toteutusmalli

Ketjujohdon käsikirjaprojektiin osallistuu yleensä koko ketjujohto. Projektille valitaan projektipäällikkö, jolla on päävastuu projektin aikatauluista ja organisoinnista. FranConin konsultti toimii projekteissa joko projektipäällikkönä tai ulkopuolisena ohjaajana, jolloin projektipäällikkö valitaan yrityksen sisältä. Sisällön tuotanto pysyy aina ketjujohdolla, jotta osaaminen jää yritykseen. Käsikirjaprojektin toteuttamisaikataulu riippuu täysin ketjusta.

Ota yhteyttä

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Jätä yhteydenottopyyntö