Franchise prospectus

Franchising on know-how’n, tietotaidon ja osaamisen siirtoa. Siinä franchisingottaja ostaa franchisingantajalta osaamista, jonka perustalle se perustaa liiketoimintansa.

Yhteistyömallin kuvaaminen selkeästi

Kattava dokumentaatio ketjun toimintamallista

Franchising on know-how’n, tietotaidon ja osaamisen siirtoa. Siinä franchisingottaja ostaa franchisingantajalta osaamista, jonka perustalle se perustaa liiketoimintansa. Sopimuksessa määritellään monella tapaa franchisingantajan juridinen velvollisuus antaa tietoa ottajalle ja toisinpäin, franchisingottajan oikeus saada tietoa.

Viime vuosina ketjut ovat alkaneet entisestään kehittää dokumentaatiotaan ja informointiaan. Ne ovat paitsi olleet (mm. säännösten vuoksi) pakotettuja täsmentämään tietoja, myös ymmärtäneet, että mitä paremmin ne informoivat tulevaa kumppaniaan, sitä helpommin ne pystyvät ohjaamaan yhteistyötä haluamaansa suuntaan. Samoin hyvä dokumentaatio on erinomainen riskienhallintakeino franchisingyhteistyössä.

Konseptin kuvaus

Tietoa franchisingottajalle

Erityisesti on alettu kiinnittää huomiota ketjusta ja ketjun franchisingtoiminnasta potentiaaliselle franchisingottajalle annettavan ennakkoinformaation määrän ja laatuun. Suosittu tapa kasata ennakkoinformaatio kattavaksi tietopaketiksi on ns. Franchise Prospectus.

Franchise Prospectuksen tulisi sisältää perustiedot ketjun taustoista. Konsepti, jolla franchisingottajat toimivat, kannattaa myös kuvata hyvin, jotta lukija ymmärtää, millaisesta liiketoiminnasta ketjun yksiköissä on kysymys. Myös taloudellinen ja imagollinen konsepti kannattaa muistaa ottaa mukaan esittelyyn. Franchise Prospectus on tyypillisesti laajuudeltaan vain 5-10 sivua, joten informaatio tulee esittää tehokkaasti, visuaalisesti laadukkaassa paketissa.

Edistyksellinen konsultointimalli

Konsultoinnin toteutusmalli

Franchise Prospectus voidaan tuottaa joko ”avaimet käteen”-mallilla, jossa toimimme sekä Prospectukseen tulevien asioiden kokoajana että dokumentoijana. Toinen vaihtoehto on, että kokoamme asiat yhdessä toimeksiantajan kanssa ja toimeksiantaja itse dokumentoi Franchise Prospectuksen ohjeistuksemme ja ohjauksemme avulla. Franchise Prospectuksen toteuttamisaikataulu riippuu täysin ketjusta.

Ota yhteyttä

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Jätä yhteydenottopyyntö