FRANCHISINGLIIKETOIMINTA­SUUNNITELMAT

Franchisingliiketoimintasuunnitelma on franchisingantajan ”kartta” ketjun rakentamiseen ja johtamiseen.

Kartta Ketjun rakentamiseen

Franschisingliiketoimintasuunnitelma kulmakivenä

Franchisingliiketoimintasuunnitelma on franchisingantajan ”kartta” ketjun rakentamiseen ja johtamiseen – franchisingantajan ”käsikirja”. Siinä paitsi asetetaan tavoitteet franchisingliiketoiminnalle ja luodaan yrityksen franchisingstrategia, tehdään myös päätökset franchisingliiketoiminnan peruskivistä, kuten konseptista, franchisingottajaprofiilista ja yhteistyön taloudellisista ehdoista.

Franchisingliiketoimintasuunnitelmassa mallinnetaan ketjun tarjooma yrittäjälle eli franchisingpaketti sekä ketjunjohtamisen prosessit, kuten franchisingottajien rekrytointi, alkukoulutus sekä yrittäjän toiminnan ohjaus ja seuranta.

Edistyksellinen konsultointimalli

Konsultoinnin toteutusmalli

Konsultointi sisältää yleensä 4-5 teemoitettua konsultointitapahtumaa / sparrauspalaveria sekä palavereitten välillä tapahtuvan dokumentoinnin ohjauksen. Toimeksianto voidaan yleensä puolestamme käynnistää noin kahden viikon varoitusajalla ja toteuttaa noin 1-2 kk:n sisällä aloituksesta. Lopputulemana syntyy franchisingketjulle dokumentoitu, kokonaisvaltainen Franchisingliiketoimintasuunnitelma.

Ota yhteyttä

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Jätä yhteydenottopyyntö