KÄSIKIRJAT JA MUUT KETJUN JOHTAMISVÄLINEET

Ketjun yrittäjän käsikirja on franchisingsuhteessa ketjun johtamisen väline numero 1 ja samalla se on ketjun tärkein koulutusväline.

ketjun tärkein koulutusväline

Ketjun yrittäjän käsikirja

Ketjun yrittäjän käsikirja on franchisingsuhteessa ketjun johtamisen väline nro 1. Ensinnäkin se on ketjun tärkein koulutusväline. Sen avulla tarvittava tietotaito konseptin mukaisen liiketoiminnan harjoittamisesta siirretään alkukoulutuksessa yrittäjälle. Sitä käytetään myös jatkuvana ohjausvälineenä, jossa toiminnan prosessit, tavoitetasot ja mittarit on kuvattu. Käsikirja tekee konseptin näkyväksi ja näin ollen sillä on keskeinen rooli konseptikulttuurin luomisessa ketjussa.

Samoin käsikirja toimii erinomaisena kehitystyökaluna. Aina kun franchisingantaja kehittää konseptiin uusia elementtejä, ne dokumentoidaan käsikirjaan, ennen kuin ne siirtyvät käytännön toimintaympäristöön jokaiselle ketjun jäsenelle. Myös koulutusta käytetään tässä luonnollisesti apuna. Lisäksi on huomattava, että käsikirja on aina yhteistyösopimuksen liitteenä. Siinä kuvataan tarkemmin ne oikeudet, jotka franchisingottajalle siirtyvät, sekä ne käytännön velvollisuudet, joihin franchisingottaja sopimuksella sitoutuu.

Sähköinen tai manuaalinen

Käsikirjan muoto

Fyysiseltä muodoltaan käsikirja voi olla joko sähköinen tai manuaalinen. Sähköiseen käsikirjaan on olemassa erillisiä sovelluksia, jotka helpottavat sen käyttöä ja päivitystä sekä käsikirjan avulla tehtävää koulutus- ja ohjaustyötä. Yleensä käsikirja jaetaan eri osiin tai useampaan erilliseen käsikirjaan sen mukaan, kenelle ohjeet on suunnattu. Esimerkiksi käsikirjasto voi koostua kolmesta osiosta: yrittäjän käsikirja, yksikön esimiehen käsikirja ja työntekijän käsikirja.

Edistyksellinen konsultointimalli

Konsultoinnin toteutusmalli

Suosittelemme yleensä käsikirjan kehitysprojektiin parityöskentelymallia, jossa toimimme yrityksen sisältä tulevan projektipäällikön ohjaajana. Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu käsikirjan työstämisestä, johon me tuomme osaamisemme konsultoiden (mm. rakenteellinen, tekninen ja sisällöllinen sekä aikataulullinen ohjausvastuu). Projektipäällikkö voi delegoida sisällöntuottamista mahdollisesti myös muille organisaatiossa oleville eri aihealueiden vastuuhenkilöille.

Lisäksi projektilla on usein oma ohjausryhmänsä, joka on mukana tukemassa projektin etenemistä. Usein työhön osallistuu (loppuvaiheessa) myös yrityksen mainososasto/-toimisto, joka viimeistelee käsikirjan ulkoasun yrityksen ilmeen mukaiseksi. Lisäksi erittäin olennainen osa käsikirjan kehittämistä on sen lanseeraus ketjun jäsenille – sekä ketjujohdolle että itse yrittäjille. Myös tähän viimeistely- ja lanseeraustyövaiheiseen annamme ohjauspanoksemme, minkä lisäksi osallistumme tarvittaessa itse lanseeraukseen sovittavalla tavalla. Käsikirjan kehittämisprojektin toteuttamisaikataulu riippuu täysin ketjusta.

Ota yhteyttä

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Jätä yhteydenottopyyntö