Franchisinganalyysi

Franchisinganalyysi tuottaa yritykselle faktat päätöksentekoon franchisingliiketoiminnan tai jonkin muun toiminta-/kasvumallin kehittämisestä sekä toimenpide-ehdotukset jatkokehitystyölle.

Strateginen valinta?

Franchising on yleensä erittäin kilpailukykyinen kasvumalli

Franchising on yleensä erittäin kilpailukykyinen kasvumalli, mutta se ei suinkaan ole optimaalisin ratkaisu kaikissa tilanteissa. Franchisingtoiminnan soveltuvuus ja yrityksen kasvumalliksi onkin syytä aina selvittää franchisinganalyysilla ennen varsinaisia kehittämistoimenpiteitä.

Franchisinganalyysi tuottaa yritykselle faktat päätöksentekoon franchisingliiketoiminnan tai jonkin muun toiminta-/kasvumallin kehittämisestä sekä toimenpide-ehdotukset jatkokehitystyölle:

  • 1. Soveltuuko franchising yritykselle strategiseksi liiketoiminnan kasvu- ja kehittämismalliksi ?
  • 2. a) Mikäli soveltuu, millainen olisi optimaalinen franchisingjärjestelmän toteutusmalli tässä tapauksessa?
  • 2. b) Mikäli ei sovellu, mikä olisi parempi liiketoiminnan kasvu-/kehittämismalli yritykselle?
  • 3. Miten tästä eteenpäin?
  • Suositukset jatkokehitystoimenpiteiksi

Soveltuvuus yrityksen tavoitteisiin

Franchisinganalyysin sisältö

Franchisinganalyysissa hahmotellaan jo mahdollista tulevaa ketjun franchisingjärjestelmää ja tarkastellaan sen soveltuvuutta yrityksen tavoitteisiin, resursseihin ja nykyiseen toimintatapaan sekä markkinatilanteeseen. Siinä analysoidaan mahdollisen franchisingliiketoiminnan kannalta oleellisimmat tekijät, kuten:

  • konseptin elementtien olemassaolo, nykyinen sisältö ja valmiusaste
  • konseptin monistettavuus ja kaupallistettavuus
  • tulevan franchisingyhteistyön osa-alueet, toimintamallit ja -edellytykset (ml. franchisingpaketti, franchisingyrittäjäprofiili ja franchisingkeskus)
  • taloudelliset edellytykset (tehdään simulaatiolaskelmat) yhteistyöjärjestelmän molempien osapuolten näkökulmasta.

Edistyksellinen konsultointimalli

Konsultoinnin toteutusmalli

Franchisinganalyysi toteutetaan kehittämällämme konsultointimallilla. Projekti sisältää kaikkiaan 3-4 konsultointitapahtumaa / sparrauspalaveria, mahdolliset toimipaikkavierailut sekä kirjallisen ja suullisen raportoinnin. Palaverit vaativat asiakkaalta ennakkovalmistautumista annettavien ohjeiden mukaisesti. Toimeksianto voidaan puolestamme käynnistää yleensä noin kahden viikon varoitusajalla ja toteuttaa noin 1 kk:n sisällä aloituksesta. Työstämme yhteenvedon analyysin johtopäätöksistä ja annamme toimenpidesuositukset jatkokehitystyölle.

Ota yhteyttä

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Jätä yhteydenottopyyntö