Sopimukset ja tavaramerkit

Franchisingsopimus on franchisingsuhteen sinetti. Sopimuksessa sinetöidään konseptin käyttöoikeuteen liittyvät ehdot sekä yhteistyön harjoittamisen periaatteet.

Yhteistyösuhteen sinetti

Franchisingsopimusmallin rakentaminen

Franchisingsopimus on franchisingsuhteen sinetti. Sopimuksessa sinetöidään konseptin käyttöoikeuteen liittyvät ehdot sekä yhteistyön harjoittamisen periaatteet. Usein franchisingsopimuksen lisäksi/liitteeksi on tarpeellista rakentaa myös muita sopimuksia yhteistyösuhteeseen liittyen, kuten vuokrasopimuksia tai jälleenmyyntisopimuksia. Samoin yrittäjärekrytointiprosessin eri vaiheissa tarvitaan jo franchisingsopimusta edeltäviä sopimuksia, kuten salassapito- ja esi-/aiesopimukset.

Nimi ja logo

Ketjun tunnukset

Keskeinen osa konseptia ovat ketjun tunnukset, joiden käyttöoikeuden franchisingottaja franchisingsopimuksella saa. Tunnuksista tyypillisimmät ovat nimi ja/tai logo, jotka on suojattava niin, että niiden omistusoikeuden voidaan kiistatta esittää kuuluvan franchisingantajalle. Paras suojauskeino tähän on tavaramerkkirekisteröinti.

Edistyksellinen konsultointimalli

Konsultoinnin toteutusmalli

FranCon tarjoaa sekä sisällöllistä että juridista konsultointia franchisingsopimuksiin ja ketjun immateriaalioikeuksiin liittyen. Teemme tarvittavat sopimukset ”avaimet käteen” -periaatteella kunkin ketjun tarpeisiin.

Lisäksi autamme tavaramerkkien ym. mahdollisten immateriaalioikeuksien suojaamisessa. Toimimme yhteistyössä maan johtavien immateriaaliasiantuntijoiden ja sopimusjuristien kanssa. Projektin toteuttamisaikataulu riippuu täysin ketjusta.

Ota yhteyttä

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Jätä yhteydenottopyyntö