REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Frantrain Oy / FranCon
Y-tunnus 1631921-9
Ratamestarinkatu 11 A
00520 Helsinki
Puh. 045 155 7880

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katja Makkonen
Frantrain Oy / FranCon
Ratamestarinkatu 11 A
00520 Helsinki
puh. 045 155 7880

3. Rekisterin nimi

FranCon Groupin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jakaa tietoa franchisingsektorin koulutuksista, tapahtumista, tutkimuksista ja ajankohtaisista uutisista.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi

Yrityksen/Ketjun nimi

Yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero) Henkilö voi pyytää tietojensa poistamista milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostilla posti@francon.fi tai puhelimitse 045 155 7880.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä antamat tiedot Francon.fi-sivustolla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilön tietoja (kts. kohta 5) luovutetaan ainoastaan FranCon Groupin käyttöön. FranCon Groupiin kuuluu neljä erinimistä liiketoiminta-aluetta: FranCon Franchise Consulting, Franchise Business College, Ketju.fi ja Franchise News.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilön tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa. Pyynnön voi esittää sähköpostilla posti@francon.fi tai puhelimitse 045 155 7880.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön voi esittää sähköpostilla posti@francon.fi tai puhelimitse 045 155 7880.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.

Kiinnostuitko palveluistamme?