MITÄ ON FRANCHISING?

Sanana franchising on suomalaisille vielä jokseenkin outo, vaikka se on ”selvää” suomen kieltä. Tämä englantilaisperäinen sana otettiin viralliseksi suomenkieliseksi termiksi vuonna 1999, jolloin luovuttiin kielitoimiston käännöksestä, luvakkeesta.

pexels-justus-menke-5213528

määritelmä

franchisingin määritelmät

Franchisingtoiminnan määritelmiä näkee hyvin monenlaisia asiayhteydestä ja esittäjästä riippuen. Seuraavassa on esitetty suhteellisen lyhyt mutta kattava määritelmä, joka on mukaillen lainattu Taloustiedon taloussanastosta:

”Franchising on kahden itsenäisen yrityksen, franchisingantajan ja franchisingottajan (joita yleensä useita) välistä, sopimukseen pohjautuvaa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa franchisingantaja luovuttaa franchisingottajalle oikeuden käyttää tietyllä alueella sovittua maksua vastaan kehittämäänsä liiketoimintamallia (= konseptia) tunnuksineen jatkuvalla tuella suunnittelemansa ja valvomansa toimintaohjeen mukaisesti.”

Määritelmän mukaan franchising on siis kahden yrityksen välinen yhteistyömalli. 

pexels-justus-menke-5213528
Group 18

Yhteistyösuhteessa franchising on toiselle (franchisingantajalle) vaihtoehtoinen liiketoiminnan kasvu-/levittäytymistapa ja toiselle (franchisingottajalle) yrittäjyyden tai liiketoiminnan harjoittamistapa. Franchisingantaja laajentaa liiketoimintaansa yhteistyökumppaniensa avulla samalla, kun franchisingista tulee sille uusi liiketoiminta. Franchisingottaja saa franchisingantajalta käyttöönsä liiketoimintamallin eli konseptin ja sen hyödyntämiseen liittyvän tuen, joiden avulla se harjoittaa liike-/yritystoimintaansa.

Franchisingottaja on yritys, jonka omistajana voi olla yksi tai useampia henkilöitä tai yhteisöjä. Franchisingottajayrityksiä on ketjussa yleensä useita, ja kaikki tekevät franchisingantajan kanssa samansisältöisen yhteistyösopimuksen. Yritykset muodostavat verkoston eli ketjun, jossa ne toimivat tiiviissä, ohjatussa yhteistyösuhteessa.

Franchisingtoiminnan elementit

Artboard – 1

Franchisingyhteistyösuhteessa on kaksi osapuolta: franchisingantaja ja franchisingottajat, jotka ovat sekä taloudellisesti että juridisesti itsenäisiä yrityksiä, mutta harjoittavat tiivistä toiminnallista yhteistyötä (mm. markkinoinnin, hankintojen ja hallinnon alueilla) keskenään.

Artboard – 2

Franchisingantaja on kehittänyt käytännössä testatun, mallinnetun ja dokumentoidun liiketoimintamallin eli konseptin, jonka käyttöoikeuden se luovuttaa franchisingottajalle. Kaikki ketjuun kuuluvat yksiköt toimivat yhtenäisen konseptin mukaisesti. Konseptiin kuuluu tuote-/palveluvalikoiman, toimintatapojen ja työvälineiden lisäksi yhdenmukainen, yleensä markkinoilla laajasti tunnettu yrityskuva eli brändi. Tavoitteena on, että asiakas saa hankittua samat tuotteet/palvelut samalla laatutasolla jokaisesta ketjun yksiköstä.

Artboard – 3

Osapuolet solmivat kirjallisen franchisingsopimuksen, jossa yhteistyön periaatteet sovitaan, ja jolla konseptin käyttöoikeus luovutetaan. Sopimusten vähimmäiskestoaika on yleensä sidottu liiketoiminnan tuottotavoiteaikatauluun.

Artboard – 4

Franchisingottaja suorittaa franchisingantajalle ns. franchisingmaksuja, joita vastaan se saa käyttöoikeuden konseptiin sekä siihen liittyvän osaamisen. Osaamista siirretään franchisingottajalle malliaineistojen, käsikirjojen (ja muiden ohjeistusten), koulutuksen sekä jatkuvan seurannan ja ohjauksen avulla. Lisäksi franchisingantaja on järjestänyt yleensä valmiiksi erilaisia tukipalveluita sekä ketjun tuomia yhteistyöetuja (hyvät ostoehdot, tunnettu yrityskuva, yhteismarkkinointi, jatkuva kehitystoiminta, vertaisoppiminen jne.).

Artboard – 5

Sopimuksella franchisingottaja voi ketjusta riippuen saada (jopa yksin) toimintaoikeuden johonkin maantieteelliseen markkina-alueeseen.

Uusi Tie Franchisingyrittäjäksi -opas ilmestyi

Uusi Tie Franchisingyrittäjäksi -opas ilmestyi

Tie Franchisingyrittäjäksi -opas on laajasti ketjujen ja yritysneuvontapisteiden käytössä oleva julkaisu, joka on nyt päivitetty ja julkaistu. Ko. tahot jakavat opasta maksutta franchisingyrittäjyydestä kiinnostuneille Suomen Franchising-Yhdistyksen sekä...

UUSI TIE FRANCHISINGYRITTÄJÄKSI -OPAS ILMESTYNYT!

UUSI TIE FRANCHISINGYRITTÄJÄKSI -OPAS ILMESTYNYT!

Opas on tarkoitettu kaikille franchisingyrittäjyydestä kiinnostuneille ja sitä suunnitteleville perusoppaaksi franchisingyrittäjyyden tarkasteluun ja aloittamiseen. Sen tavoitteena on myös lisätä yleistä tietoutta franchisingyrittäjyydestä mm. eri sidosryhmien...

FranCon Group nimitysuutinen

FranCon Group nimitysuutinen

Katja Makkonen aloitti toimensa FranCon Groupin projektikoordinaattorina 25.2.2019. Katja Makkosen vastuulla on Franchise Business Collegen koulutusohjelmien hallinnointi sekä Franchise Newsin viestintä- ja tapahtumapalveluiden koordinointi. Lisäksi Katja hoitaa...

UUSIN FRANCHISE NEWS ON ILMESTYNYT!

UUSIN FRANCHISE NEWS ON ILMESTYNYT!

Numerossa mm.: Franchise News Day tulee 25.9! Lue juontaja Mika Saukkosen haastattelu, Franchisingsektorin kasvuselvitys tulee taas, Suomen Tyytyväisimmät Yrittäjät 2018 -kisa alkaa Lukemaan pääset tästä>>

FRANCON GROUP – PUNAINEN RISTI

FRANCON GROUP – PUNAINEN RISTI

FranCon Group on tukee Syyrian sota-alueella asuvia lapsia. Heille miinat, pommit ja räjähteet ovat jokapäiväine vaara. Monelle räjähdyksen vammauttamalle joudutaan tekemään amputaatio. Iso osa potilaista on lapsia ja teini-ikäisiä, jotka ovat loukkaantuneet...

Artboard – 6

Franchisingantaja ohjaa ja valvoo ketjun jäsenten toimintaa, jotta yhdenmukaisuus ja sen mukanaan tuomat edut säilyvät ja aikaansaavat tuottavaa liiketoimintaa kaikille ketjun jäsenyrityksille. Franchisingantajan tehtävänä on myös kehittää konseptia ja ketjun toimintaa säännöllisesti.

Artboard – 1

Franchisingyhteistyösuhteessa on kaksi osapuolta: franchisingantaja ja franchisingottajat, jotka ovat sekä taloudellisesti että juridisesti itsenäisiä yrityksiä, mutta harjoittavat tiivistä toiminnallista yhteistyötä (mm. markkinoinnin, hankintojen ja hallinnon alueilla) keskenään.

 

Artboard – 4

Franchisingottaja suorittaa franchisingantajalle ns. franchisingmaksuja, joita vastaan se saa käyttöoikeuden konseptiin sekä siihen liittyvän osaamisen. Osaamista siirretään franchisingottajalle malliaineistojen, käsikirjojen (ja muiden ohjeistusten), koulutuksen sekä jatkuvan seurannan ja ohjauksen avulla. Lisäksi franchisingantaja on järjestänyt yleensä valmiiksi erilaisia tukipalveluita sekä ketjun tuomia yhteistyöetuja (hyvät ostoehdot, tunnettu yrityskuva, yhteismarkkinointi, jatkuva kehitystoiminta, vertaisoppiminen jne.).

 

Artboard – 2

Franchisingantaja on kehittänyt käytännössä testatun, mallinnetun ja dokumentoidun liiketoimintamallin eli konseptin, jonka käyttöoikeuden se luovuttaa franchisingottajalle. Kaikki ketjuun kuuluvat yksiköt toimivat yhtenäisen konseptin mukaisesti. Konseptiin kuuluu tuote-/palveluvalikoiman, toimintatapojen ja työvälineiden lisäksi yhdenmukainen, yleensä markkinoilla laajasti tunnettu yrityskuva eli brändi. Tavoitteena on, että asiakas saa hankittua samat tuotteet/palvelut samalla laatutasolla jokaisesta ketjun yksiköstä.

 

Artboard – 5

Sopimuksella franchisingottaja – ketjusta riippuen – voi saada (jopa yksin) toimintaoikeuden johonkin maantieteelliseen markkina-alueeseen.

 

Artboard – 3

Osapuolet solmivat kirjallisen franchisingsopimuksen, jossa yhteistyön periaatteet sovitaan, ja jolla konseptin käyttöoikeus luovutetaan. Sopimusten vähimmäiskestoaika on yleensä sidottu liiketoiminnan tuottotavoiteaikatauluun.

 

Artboard – 6

Franchisingantaja ohjaa ja valvoo ketjun jäsenten toimintaa, jotta yhdenmukaisuus ja sen mukanaan tuomat edut säilyvät ja aikaansaavat tuottavaa liiketoimintaa kaikille ketjun jäsenyrityksille. Franchisingantajan tehtävänä on myös kehittää konseptia ja ketjun toimintaa säännöllisesti.

 

Franchisingtoimintaa useilla toimialoilla

Franchising tuli Suomeen 1970-luvulla kansainvälisten autonvuokraus- ja pikaruokaketjujen rantautuessa maahamme. Ensimmäinen suomalainen franchisingantajayritys oli tiettävästi Seppälä, mutta tänä päivänä franchisingketjuja löytyy meillä jo lähes kaikilta toimialoilta. Suomessa toimivia ketjuja ovat esim.: Alina, Arnold’s, Avis, Body Shop, Burger King, Eezy, Expense Reduction Analysts, Gigantti, Go On, Fafa’s, Hertz, If, Katsastuskontti, Kiinteistömaailma, Kotimaailma, Kotipizza, Kotirinki, Laatutakuu, LadyLine, McDonald’s, M Room, Pancho Villa, R-kioski, RE/MAX, Robert’s Coffee, Sp-Koti, Specsavers, Subway, Taloasema, Talousverkko, Teerenpeli ja UPM Metsä.

Franchising on menestyksen kloonausta! Siinä yhdistyvät markkinoilla testattu konsepti, suurtuotannon mittakaava ja yrittäjyyden edut.

Group 19

Lisätietoa franchisingista:

Franchising Suomessa
Suomen Franchising-Yhdistys

franchising.fi