Kesän aikana toteutettu Franchisingsektorin Innovaatioselvitys on valmistunut.

Selvityshankkeen ideana oli kartoittaa, miten ketjut ovat reagoineet koronaepidemiaan, millaisia innovaatioita ketjuissa on tehty koronan ansiosta/aikana ja miten ketjujohto näkee epidemian vaikutukset ketjun johtamiseen tulevaisuudessa.

Hankkeessa haastateltiin 113 ketjujohtajaa yhtä monesta ketjusta kattavasti eri toimialoilta. Selvitystyöstä vastasi FranCon yhteistyökumppaneinaan Henki-Fennia, Ketju.fi Yrittäjärekrytointipalvelut Oy ja Suomen Franchising-Yhdistys.

Selvityksen tulokset osoittavat, että ketjuissa ei olla todellakaan jääty ”tuleen makaamaan” vaan epidemiaan on reagoitu nopeasti ja kehitystyötä on tehty eri osa-alueilla kattavasti.

Lue selvityksen tuloksista lisää Suomen Franchising-Yhdistyksen tiedotteesta: Koronakriisi ei pysäyttänyt franchisingyrittäjyyden kehitystä